Na stránke sa stále pracuje, v pripade záujmu ma neváhajta kontaktova!

Attila Bráz Bratcom

139, Držkovce
982 62, Gemerská Ves

Nová 702/5
951 05, Ve¾ký Cetín
(ružová bytovka, vchod E)

bratcom@bratcom.sk
0905 590471


Odporúèam pre Vás:

Najlacnejšie plastové okná a dvere v Nitre a okolí

Ponuka originálnych/alternatívnych/repasovaných atramentových a laserových tonerov do tlaèiarní a kopírok


Preèo alternatívny alebo repasovaný toner/cartridge?

Pri alternatívnych alebo repasovaných toneroch máte možnos ušetri až 70% voèi originálnej cene a to všetko pri vynikajúcej kvalite tlaèe.
Alternatívne tonery sú 100% nové a ve¾mi kvalitné. Predávam znaèky VisionTech a ActiveJet – žiadne noname.

Príklad:
originál náplò do tlaèiarní HP OfficeJet Pro 7000 až po 7880: HP 88XL C9396AE 57ml cena: 29,88€ s dph
alternatívna náplò do tlaèiarní HP OfficeJet Pro 7000 až po 7880: ActiveJet AH-396 80ml cena: 12,79€ s dph

Ak si chcete zachova originalitu na Vašej tlaèiarni, môžem Vám ponúknu aj originálne náplne za vynikajúce ceny.
 HOME | SLUŽBY | TVORBA WWW | POÈÍTAÈE | TONERY | KONTAKT

Copyright © Bratcom, 2011