Na stránke sa stále pracuje, v pripade záujmu ma neváhajta kontaktova!

Attila Bráz Bratcom

139, Držkovce
982 62, Gemerská Ves

Nová 702/5
951 05, Ve¾ký Cetín
(ružová bytovka, vchod E)

bratcom@bratcom.sk
0905 590471


Odporúèam pre Vás:

Najlacnejšie plastové okná a dvere v Nitre a okolí

Ponuka výpoètovej techniky


V mojej ponuke nájdete široký výber notebookov, poèítaèov, PC príslušenstva a tlaèiarní.
Zabezpeèím Vám všetko potrebné k Vášmu poèítaèu aj do kancelárie, web kamery, tlaèiarne, scannery, scartovaèe, atï. a potrebné príslušenstvo.
Nako¾ko ponuka výpoètovej techniky je ve¾mi pestrá a neustále aktualizovaná, neuvádzam konkrétne modely a ceny ponúkaných výrobkov. Uprednostòujem priamy kontakt so zákazníkom, kedy Vám rád poradím tak pri správnom výbere poèítaèa ako aj pri rozširovaní už existujúcich zostáv.
 HOME | SLUŽBY | TVORBA WWW | POÈÍTAÈE | TONERY | KONTAKT

Copyright © Bratcom, 2011