Na stránke sa stále pracuje, v pripade záujmu ma neváhajta kontaktova!

Attila Bráz Bratcom

139, Držkovce
982 62, Gemerská Ves

Nová 702/5
951 05, Ve¾ký Cetín
(ružová bytovka, vchod E)

bratcom@bratcom.sk
0905 590471


Odporúèam pre Vás:

Najlacnejšie plastové okná a dvere v Nitre a okolí


Poskytujem služby v oblasti výpočtovej techniky.


 

 

 Hlavne sa zaoberám tvorbou www stránok, a to od jednoduchých až po náročných firemných web stránok s možnosou riadenia obsahu (CMS systémy).

 

 

 

 
Ïalej poskytujem predaj počítačov, notebookov, PC komponentov, GSP, PDA, foto-video ako aj servis a údržbu počítačov, notebookov, údržbu sieov.

 HOME | SLUŽBY | TVORBA WWW | POÈÍTAÈE | TONERY | KONTAKT

Copyright © Bratcom, 2011